เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

SERVICE 3D Printing

ค่าบริการ : เริ่ม นาทีละ 3 บาท หรือ คิดตามกรณีเมื่อจำนวนชิ้นงานมาก และความละเอียดของชิ้นงาน

วิธีการคำนวนราคาอย่างง่าย

เวลาในการพิมพ์(นาที) X 3 = ราคาโดยประมาณของชิ้นงาน

ตัวอย่าง

(10 ชม.) 60 x 3 =1,800 บาท

หมายเหตุ : ส่งไฟล์งาน 3มิติ นามสกุลดังนี้ .STL หรือ .OBJ และ ไฟล์งานจากโปรแกรม solidwork โดยส่งไฟล์มาให้ทางเราประเมินเวลาและราคาในการพิมพ์ชิ้นงาน

ติดต่อ

https://www.facebook.com/citunmannedsystem/inbox/

https://www.facebook.com/Easybuildsbycit/inbox/

หรือ LINE สแกน QR CODE

ตัวอย่างชิ้นงาน