เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

RS485

บอร์ด แปลงสำหรับการสือสารแบบ RS485

บอร์ด RS485 เป็นบอร์ด สำหรับสื่อสาร โดยการ บาลานแรงดันเพื่อสามารถในการสื่อสารที่ไกลมากขึ้น โดยบอร์ดนี้เลือกใช้ IC SN75176 โดยสามรถเชื่อต่อได้ ระยะสูงสุดที่ 1.2 km. โดยประมาณ และอุปกรณ์สื่อสาร ได้ 32 อุปกรณ์
โดยปกติแล้วเราจะ Jump RE และ DE ของ SN75176 เข้าด้วยกัน เวลาจะส่งข้อมูลออกไปต้องให้ MCU ส่ง “1” มาที่ขา RE และ DE เพื่อ Enable การส่งและเมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วต้องส่ง “0″ มาที่ขา RE และ DE เพื่อรอรับข้อมูล ใน Bus RS485 ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่ง Enable DE ไว้ตัวที่เหลือจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้เลยและเมื่อส่งข้อมูลเสร็จแล้วต้องส่ง “0″ มาที่ขา RE และ DE เพื่อรอรับข้อมูล ใน Bus RS485 ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่ง Enable DE ไว้ตัวที่เหลือจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้เลย

1. พอร์ตสื่อสาร T/R =DE+RE สำหรับการควบคุมการรับข้อมูลหรือส่งข้อมูล HIGH= ส่งข้อมูล LOW=การรับข้อมูล TX เชื่อมต่อกับ ขา RX ของบอร์ไมโครคอนโทรเลอร์ RX เชื่อมต่อกับ ขา TX ของบอร์ดไมโคคอนโทรเลอร์ VCC INPUT 5.0-3.3V GND


2. LED แสดงการสถานะการสื่อสารของบอร์ด


3. พอร์ตต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบ


4. พอร์ต RJ45 สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบ


5. จัมเปอร์ J3 J4 J5

ราคา 299 บาท

กลับไปหน้า MICROCONTROLLER

สินค้ารายการอื่นๆ

สนใจติดต่อ

https://www.facebook.com/Easybuildsbycit/inbox/

LINE ID : @chokintertech