เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

BOARD CNC

EASY CNC V2.0B

EASY CNC V2.0 (EASYBUILDS MOTION BOARD V2.0) และ  EASY CNC 2021 (EASYBUILDS MOTION BOARD V2.0B)

ราคา 1,500 บาท/บอร์ด (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม)


G-code sender แบบ offline 4แกน

สินค้า Pre-Order สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม

BACK HOME