เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

การก่อตั้ง

ประวัติ บริษัท โชคอินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท ก่อตั้งในปี 2014 โดย นาย พาโชค พิมเลขา หลังจากได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน โครงการเถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี ปี 2014 และนำเงินรางวัลมาเปิดบริษัท โดยจดทะเบียน บริษัท นาม “บริษัท โชคอินเตอร์ เทค จำกัด ” โดยคำว่า “โชค” มาจากชื่อจริงของผู้ก่อตั้ง โดย ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และ ผลิตภัณฑ์ แรกของ บริษัท คือ เครื่อง พิมพ์สามมิติ ชื่อ INNOPRINTER A4 โดยบริษัทจัดจำหน่าย เครื่องพิมพ์สามมิติ ที่ทาง บริษัทผลิตเอง จนถึงปัจจุบัน และได้ขยายธุรกิจ ด้าน อากาศยาน ไร้คนขับ การทำชิ้นงานต้นแบบโดยคอมพิวเตอร์ CNC /3Dprinter การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์(PCB) สร้างเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ แบบครบวงจร ในที่เดียว โดยแนวความคิด องค์กรที่ให้บริการเรื่องการสร้างงานต้นแบบที่มาและจบครบในที่เดียว

 ปี 2015 โดยเราเป็นผู้พัฒนาและผลิต ระบบและอากาศยาน ไร้คนขับทางเกษตร (UAV/DRONE) ปัจจุบัน ทางบริษัทให้บริการปรึกษา

 ปี 2016 ทางบริษัท ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ชื่อ EASYBUILDS เป็นอุปกรณ์ แกนสำเร็จรูป และชิ้นส่วน สำหรับ การสร้างเครื่องจักร และหุ่นยนต์ อย่างง่าย และ บอร์ด ควบคุมเครื่องจักร CNC และระบบอัตโนมัติในโรงงาน

ปี 2017 ทางบริษัท ออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ ชื่อ EASY MILL และ EASY PRINTER เป็นเครื่อง กัดงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์สามมิติ เป็นฉีดขึ้นรูปและบอร์ดควบคุมไฟฟ้า มอเตอร์ต่างๆ

ปี 2018 ทางบริษัท เปิดบริการ การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) และ งานต้นแบบอย่างเป็นทางการ รวมถึงบริการ สร้างชิ้นงานต้นแบบขนาดเล็กไม่จำกัดจำนวน และเป็นผู้รับเหมาทำระบบอัตโนมัติอย่างเป็นทางการ

EASYBUILDS MOTION BOARD V.2