เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

ผลงานที่ผ่านมา

Power by Chokintertech co,.ltd

“ประวัติและผลงาน ของ EASYBUILDS ”

"ประวัติและผลงาน ของ CIT Unmanned system"

การบินทดสอบทางการเกษตร

เรา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV และ ระบบไร้คนขับแบบอื่นๆ ที่เรียกโดยรวมว่า โดรน DroneและAutomation หรือ หุ่นยนต์+อากาศยานทางการเกษตร+อากาศยานสำหรับสำรวจ+ การใช้งานด้านป้องกันประเทศ

ระบบแจ้งเตือน ผ่านระบบ IOT


วิศวกร และผู้ดำเนินงาน เรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านอากาศยานไร้คนขัยมามากกว่า 10 ปี ทั้งภาครัฐ และเอกชน เรามีความสารมารถในการดัดแปลงระบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการด้านต่างๆ เพื่อประหยัดเร็วและลดต้นทุน

ความสามารถทางการออกแบบระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ + ควบคุมกล้อง และตัวครอบเราก็สามารถสร้างให้ลูกค้าได้

Gimbal for UAV


การทดลองการปล่อย ดาวเทียมจาก อากาศยาน เราก็สามารถออกแบบอากาศยานให้เหมาะสมกับงานโดยเฉพาะ

ออกแบบและจำหน่ายโดรน ทางการเกษตร เป็นเจ้าแรกของ ประเทศไทย

ออกแบบและจำหน่ายโดรน ทางการเกษตร เป็นเจ้าแรกของ ประเทศไทยที่ เราออกแบบให้เหมาะสมกับ ประเทศไทย สอนใช้งานและประกอบโดยลูกค้าจะได้ทั้งความรู้และเทคนิคใช้งานอย่างถูกต้อง และคุ้มค่าในราคาที่ไม่แพง

ผลิตระบบควบคุมรถเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ ในการเกษตร

เกษตรจังหวัด นครปฐม

รถที่ทำการติดตั้งระบบ อัตโนมัติ โดยทีมของ EASUBUILDS Citunmanedsystem

เครื่องทดสอบททางแสงที่ทาง ทีมของเราพัฒนาและสร้างให้กับทาง

บริษัท Thai Unionผลิต เครื่อง หมุนชิ้นงานสำหรับการแสกนด้วยรังสีนิวเครีย ให้
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผลิต UAV ให้ทาง สถาบันวิจัย ทหารเรื่อ ในระบบปิด โดย ร่วมกับ SIAM UAV