เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

ดอก สำหรับการกัดงาน MINI CNC

ดอกกัดงาน (Milling cutters are cutting tools)

ดอกกัด มีหน้าที่ตัดเฉือนวัสดุออก โดยการหมุนตัดเนื้อสวักแล้วคล้ายออกด้านข้างตามทิศทางของคมตัด โดยปกติเราเรียกดอกกัดว่า END Mill ใช้กับเครื่องCNC วัสดุที่ใช้ทำดอกกัดนั้น มีทั้ง เหล็กกล้า (HSS) และคาร์ไบร์ (Carbide) และ Solid Carbide สำหรับดอกกัดจะมีฟันที่ใช้ตัดงาน โดยมีจำนวนตั้งแต่ 1-8 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการใช้งาน จำนวนว ฟันที่น้อย จะเหมาะกับวัสดุที่ เนื้ออ่อน หรือเหนียว เพื่อทำให้การคลายเศษวัสดุมีความสามารถคล้ายได้ดีขึ้น ถ้าหากดอกคล้ายเศษ วัสดุออกไม่ทัน จะทำให้ชิ้นงานเสียหาย หรือ ดอกหักได้ หรือทำใช้ชิ้นงานไม่ได้ขนาด

สำหรับรูปร่างหน้าตาของ ดอก END MILL หลากหลายแบบ และเหมาะสมกับการทำงานในแต่ละลักษณะเช่น การ ปาด ผิวหน้างาน การเก็บมุม การเก็บขอบ หรือตัด หยาบ กัดละเอียด โดยมีหน่าตาดังนี้

END MILL แบบ หน้าตัดตรงสามารถใช้กัดงานทั่วไป เก็บงานหยาบและละเอียด

Ball nose end mill ดอกที่มีปลายคมตัดเป็น หัวบอล เหมาะกับการเก็บผิว สำหรับงาน 2.5D -3D ใช้ในการกัดหยาบและละเอียดได้แต่ต้องใช้รอบที่ขอข้างเหมาะสม มีทั้ง ด้ามยาว และสันขึ้นอยู่กับ การทำงาน

Bull nose end mill ดอกบูลโน้ต มีลักษณะ เหมือน หน้าตัดตรงแต่จะมี ขอของหน้าดอกมี มน หรือ รัศมี ใช้งาน กัดหยาบหรือ ละเอียด และสามารถใช้งานเก็บ ละเอียด ของงาน 2.5D -3D ที่มีความชันงานไม่มากได้ดี

Spot Drill /Chamfer mill /engraving mill ดอกสำหรับการกัดงานหรือแกะงาน นำศูนย์ การเจาะ หรือลบมุม ใช้งานได้หลอกหลายขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนำไปใช้งานหน้าที่ไหน โดยหน้าของดอกจะแหลม มีมุม และปลายแหลมอาจจะมี หัวมนก็ได้เช่นกัน นำไปแกะงานมูนต่า 2.5D หรือแกะตัวหนังสือ

FACE MILL หัว ปาดหน้า หรือ FACE MILL เป็นหัวกัด หน้าดอกขนาดใหญ่ เหมาะกับการเก็บผิวทำระนาบงานก่อนกัดลงลึก แต่ก็สามารถกัด งานเป็น ขั้นๆ เพื่อเตรียมกัดงานละเอียดได้เช่นกัน ทำงานได้เร็วและเมาะกับการเตรียมชิ้นงานก่อนกัดจริง

SLOT MILL หัวกัด สำหรับ ทำร่อง หรือกัดด้านข้าง มุมหลบด้านลองชิ้นงานหรือ ร่องด้านในของชิ้นงาน ทำเกลียวแบบหยาบ ก็ได้เช่นกัน แต่ต้องระวังเรื่องของรอบการใช้งาน อาจจะเกิดความเสียหายกับชิ้นงานได้เนื่องจากคมตัดไม่ลึกและปลายไม่แข็งแรง

 Radius End Mill หัวหัดนี้ ใช้งาน เห็บขอบชิ้นงานให้มีความโค้งเท่ากับมุมรัศมีของดอกที่มีให้มาสามารใช้ในการเก็บงานได้ ลดเวลาการทำงาน 2.5D-3D ได้ดี

Tapered mill หัดกัดแบบนี้เอาความสามารของดอกเอ็นมิลแบบตรง รวมกับ ดอกแกะสลัก ทำให้เหมาะกับเก็บรายละเอียดของงาน งานที่ลึก หรือมีมุมงานแคบๆ เหมาะกับงานไม้หรืองานนูนต่ำมากสวำหรับแกะงานลึก แต่ต้องใช่รอบการกัดงานสูงมากเพื่อช่วยในการคายเศษ

สำหรับ ดอกเอ็นมิ่ลที่กล่าวมาขั้นตนเป็นเพียง รูปลักษณะดอก ที่มีใช้งานกันแต่ยังมาดอกรูปร่างหน้าตามากมายกว่าที่เป็นตัวอย่างข้างต้น

องค์ประกอบของดอก กัดงานทั้ววว่ามีส่วนไดบ้างเพื่อช่วยในการใช้งานได้ง่ายขึ้น

ลักษณะ ของคมตัดและจำนวนฟัน ของดอกตัด

จากภาพด้านล่างแสดงให้เห็น จำนวน ของคมตัดงาน ที่มี 2-8 ฟัน

สำหรับ การเลือกรอบ และอัตราการป้อนงาน หรือ FEED สามารถคำนวน เบิ้งต้น ดังนี้

รอบมอเตอร์การกัดงาน และ FEED (อัตราการป้อน)

F=zSF_{z}\,
{\displaystyle S={\frac {V_{c}}{\pi D}}\,}

S= รอบ (rpm)

Surface cutting speed (Vc)

Diameter of the tool (D)

Number of teeth (z)Feed per tooth (Fz)

Feed rate (F)

RF :https://en.wikipedia.org/wiki/Milling_cutter