เสาร์. ต.ค. 1st, 2022

HOW TO USE SPINDLE CONTROL BOARD

บอร์ด สำหรับ แปลงสัญญาญ ควบคุม มอเตอร์ AC แบบ Analog 10 V และทำการควบคุมการเปิด ปิด มอเตอร์

การเชื่อมต่อกับ บอร์ด EASY MOTION V2.0

การเชื่อมต่อกับ บอร์ด EASY CNC IOT

การปรับยแต่งสัญญาญ ANALOG OUT ให้เป็นไปตามต้องการ

  1. ถอดสาย ที่เชื่อมต่อ กับ Inveter ออก และเชื่อต่อสาย PWM และ EN ให้ครบ
  2. จ่ายไฟ DC 12 โวล์
  3. เชื่อมต่อบอร์ดกับโปรแกรมคุมคุม เช่น Openbuilds หรือ IOTเชื่อมเข้าระบบปกติ

4.ตั้งค่า สปินเดอร์ให้ได้รอบที่ต้องการ เช่น 24000 rpm ก็ทำการตั้งค่าที่ $30 =24000ก่อนที่จะสั่งงาน

5.ทำการสั่ง ที่ช่อง command M3 S24000 หรือ เปิดสปิเดิล ตามรอบที่ต้อง

6.นำมัลติมิเตอร์ เปิดวัด Volt แล้วทำการวัดที่ OUT (AOUT /ADC)เทียบกับ GND (COM/ ACOM)

7.ทำการหมุน Trimpot ที่ต่แหน่ง ADJUST VOUT ให้ได้ ค่า VOLT ที่ต้องการ เช่น 10 VOLT เป็นการเสร็จในการปรับค่า Analog out