เสาร์. ก.ย. 25th, 2021

Software and Driver

โปรแกรม สำหรับ ควบคุม ด้วย GRBL


ปรแกรม สำหรับการควบคุม หรือ Gcode sender

DRIVER USB TO SERIAL CH340

โปรแกรม ทดสอบ ตัวอย่างโปรแกรมการใช้งาน Arduino

โปรแกรม openBuilds softwere

Dowload openBuilds softwere

โปรแกรมและคู่มือสำหรับ Innoprinter

LINK DOWLOAD GoogleDrive

Code EASY DRIER RC V1.0
Libery Arduino